Hlavným cieľom logistiky je snaha zabezpečiť, aby zákazník dostal požadovaný tovar  alebo službu v správnom čase a na určenom mieste. Okrem toho je dôležité, aby spoločnosť pri jeho preprave zaistila maximálnu kvalitu všetkých služieb, ktoré sú s ňou spojené. Samozrejmosťou je aj fakt, že tieto činnosti sa vykonávajú s vynaložením primeraných nákladov, tak pre spoločnosť, ako aj zákazníka.

Letecká doprava je výnimočná svojou rýchlosťou a najbezpečnejším spôsobom prepravy na celom svete. Jednotlivé zásielky a komodity sa v priebehu niekoľkých hodín dostanú na opačnú stranu sveta. Je to kompletné integrované riešenie, ktoré uľahčuje nie len potreby osobných, ale aj obchodných klientov, vďaka čomu jednoduchšie riadia svoje podnikanie a biznis.

Letecká preprava

  • v maximálnej miere uspokojuje potreby spoločnosti
  • sprístupňuje vzdialenejšie trhy
  • rýchlo a spoľahlivo zásobuje konkrétne komodity
  • svojou rýchlosťou predlžuje trvanlivosť prepravovaných tovarov, ktoré sú náchylnejšie na skazu
  • umožňuje prepravu živých zvierať, ktoré sa tak rýchlejšie dostanú na určené miesto
  • poskytuje globálne pokrytie

Je samozrejmosťou, že v logistike zohráva kvalita veľmi významnú úlohu, no kvantita je v tomto prípade tiež neopomenuteľná. Len prostredníctvom prepravy sa dostane veľké množstvo tovaru a v najrôznejších rozmeroch až priamo k zákazníkovi či odberateľovi. Vďaka špecializovaným zariadeniam a dopravným prostriedkom, ako je nákladné lietadlo sa vzduchom denne prepraví obrovské množstvo tovaru.

Poskytované služby v leteckej preprave sú pohodlné a na ich pravidelnosť sa jednoducho môžete spoľahnúť. Orientuje sa na export, ako aj import. K dispozícií sú vám tiež služby leteckého kuriéra, načasovania konkrétnych letov a v neposlednom rade aj adekvátne stanovené ceny za ich poskytovanie.