1. Názov firmy
  (pri fyzických osobách uveďte meno a priezvisko)

  2. Sídlo

  3. Vaša emailová adresa

  4. Ktoré služby ponúkané našou spoločnosťou využívate?

  5. Je využívané dopravno-logistických služieb spoločnosti Speed Line s.r.o. prínosom pre Vašu spoločnosť?

  ÁnoNie
  6.Ak nie ste spokojný, uveďte prečo. 

  7.Snažíme sa poskytovať služby na najvyššej úrovni a k tomu vedieme aj tím našej spoločnosti. Myslíte si, že sa nám darí napĺňať  tieto ciele?
  ÁnoNie

  8. Ak nie ste spokojný, uveďte prečo.

  9.Ste spokojný so včasným poskytovaním informácií o priebehu prepravy a pohybe tovaru?
  ÁnoNie

  10.Ak nie ste spokojný, uveďte prečo.

  11.Aké nové dopravno-logistické služby by ste z našej strany privítali?