Technické oddelenie zabezpečuje vedenie dopravy, servisu, vybavuje reklamácie a technickú podporu.

Mgr. Tímea Madlenová

Mgr. Tímea Madlenová

Vedúca oddelenia dopravy, referent reklamácií

Tel./fax: +421 36 751 8106
Mobil: +421 918 917 455
timea.madlenova@speed-line.sk

Kornel Pikler

Kornel Pikler

Vedúci oddelenia technickej podpory

Tel./fax: +421 36 751 1129
Mobil: +421 905 289 680
kornel.pikler@speed-line.sk

Csongor Szegi

Csongor Szegi

Vedúci servisu

Mobil: +421 915 763 787
csongor.szegi@speed-line.sk

Patrik Pilinský

Patrik Pilinský

Referent oddelenia dopravy

Tel./fax: +421 36 749 4605
Mobil: +421 907 959 320
patrik.pilinsky@speed-line.sk

Gabriel Csizmadia

Gabriel Csizmadia

Asistent vedúceho oddelenia dopravy

Tel./fax: +421 36 756 5489
gabor.csizmadia@speed-line.sk