Naše služby

vozik2Filozofiou našej spoločnosti je budovanie kvalitných partnerských vzťahov s obchodnými partnermi , ktoré sú založené na ich potrebách.

Dôležitou súčasťou poskytovania služieb je spätná väzba, ktorá zabezpečuje efektívny tok informácií, nakoľko efektívna výmena informácií umožňuje rýchle a cieľavedomé dosahovanie požadovanej kvality.

Naším prioritným cieľom je uspokojiť každého existujúceho, resp. potencionálneho zákazníka a nájsť vhodné riešenie pre jeho prepravné požiadavky.

Cenové ponuky pre jednotlivé prepravy sú spracované individuálne na základe konkrétnej požiadavky. Všetky naše autá, ako aj autá našich zasielateľských subdodávateľov, sú zabezpečené monitorovacím systémom GPS. Vďaka tomu je špeditér v neustálom kontakte so šoférmi. Pomocou aktuálnych informácií sa Vy, ako náš zákazník, môžete operatívne rozhodnúť o prípadných zmenách, či už o doplnení tovaru, alebo o zmene pôvodnej destinácie.

Flexibilne reagujeme na objednávky našich zákazníkov s možnosťou pristavenia vozidla do 24, prípadne do 12 hodín od objednávky. V časovej núdzi môžete využiť naše služby dvoch šoférov.

Naše zasielateľsko – dopravné služby môžete využiť v rámci celej Európy.

Rozpis vozov : 

 Dodávky

s celkovou hmotnosťou do 3,5t, prevádzková nosnosť je cca 1,5t

 Sólo vozidla

s celkovou hmotnosťou do 7,5t, prevádzková nosnosť je cca 3,3ts celkovou hmotnosťou do 12t, prevádzková nosnosť je cca 6ts celkovou hmotnosťou do 18t, prevádzková nosnosť je cca 10,5t

Návesy

s celkovou hmotnosťou do 40t, prevádzková nosnosť je cca 24t,kde máme k dispozícii 2 typy:–  s objemom 90cbm a vnútornou výškou 2,7m-  s objemom 100cbm a vnútornou výškou 3,0m (známy ako MegaNáves)

Veľkoobjemové

mega návesy

s celkovou hmotnosťou do 40t, prevádzková nosnosť je cca 24ts objemom 100 cbm pri vnútornej výške 3 metre

Nadmerná a nadrozmerná preprava

Jedná sa o prepravu, ktorej parametre nákladu presahujú rozmery klasického návesu, výšku nad 3 metre, šírku nad 2,5metra, dĺžku viac ako 13,5m a váhu nad 24ton.

Pri prepravách Vám zabezpečujeme kompletný servis vrátane doplnkových služieb poradenstva a komunikácie až v 11 jazykoch.

S našimi zákazníkmi úzko spolupracujeme už vo výrobnej fáze, t. j. pri stanovení cenových kalkulácií výrobku a pri hľadaní najoptimálnejšej dopravy pre daný tovar, či výrobný materiál.

nasesluzby_SK12

Zabezpečujeme prepravy celovozových aj kusových zásielok, čo napomáha ku zníženiu dopravných nákladov.

Našimi autami taktiež zabezpečujeme prepravu tovaru v systéme „Just in time“.

Tieto možnosti prispievajú k tomu, aby zákazník mal vždy istotu o včasnom dodaní tovaru za najvýhodnejšiu cenu. Náš zasielateľský tím zodpovedne a flexibilne pristupuje ku každej zákazke, pričom filozofiou našich pracovníkov je poskytovanie služieb najlepšej kvality a v neposlednom rade udržanie Vašej dôvery.

Ďalšou službou pre naších zákazníkov je poskytovanie skladových služieb v areále spoločnosti.

Všetky prepravy uskutočňujeme v zmysle všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky, ktorého sme registrovaným členom.

Našimi autami taktiež zabezpečujeme rozvoz tovaru po Slovensku priamo do obchodov.

Pre klientov ktorým nepostačuje poistné pokrytie tovaru na základe poistenia CMR, poskytuje naša spoločnosť doplnkovú doplnkovú službu pripoistenie zásielok počas prepravy

Ponúkame predaj a rezerváciu trajektových lístkov do Veľkej Británie, Írska, Dánska, Švédska a Fínska.

Pracujeme podľa všeobecných podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva, a podľa dohovoru CMR 11/1975 Zb.